An open letter from an Inland Tanker Skipper (Dutch)By
Editor
24 June 21
0
comment

Beste geïnteresseerde!

Klik op de Link ⇓

Als bijlage weer een publicatie van mijn hand aangaande het ontgassen en ‘open’ laden van tankschepen; het zich ontdoen van gevaarlijke en schadelijke dampen / gassen door tankers.

Mocht U door uw werk op de een of andere manier met tankers te maken hebben,  dan zou de inhoud van deze publicatie voor U zeer interessant kunnen zijn. Helaas is het door de importantie en de complexiteit van het thema geen open brief geworden, die U en passant even leest. Zoals altijd staat het U vrij mijn epistel verder te verspreiden, wanneer U daartoe een reden ziet.  Persoonlijk zal ik  trachten de inhoud onder de aandacht van politici te brengen in de hoop dat de bakens worden verzet en er eindelijk daadwerkelijk iets gebeurt, behalve eindeloos discussiëren en het zoeken naar uitvluchten. Daarvoor is het naar mijn mening de hoogste tijd. De technieken zijn er, de noodzaak is er,  nu alleen nog de politieke wil. Het is namelijk werkelijk te gek voor woorden dat heden ten dage  bemanningsleden aan boord van tankschepen om uiteenlopende redenen, maar altijd ten gevolge van een financieel motief, nog steeds schadelijke dampen lopen te happen en/of dat het milieu geheel onnodig door ontgassingen wordt vergiftigd. Ik noem zomaar even een voorbeeld uit een hele reeks van bedrijven: Seatank in Antwerpen ( vanwege de impact op ons Nederlandse milieu ).

Alle terminals van deze onderneming zijn qua bouw van recente of zeer recente datum. Desondanks hebben anno 2021 niet alle laadarmen  een dampretouraansluiting, waardoor opvarenden  dampen moeten happen, of het milieu in Nederland eerst moet worden vergiftigd d.m.v. een ontgassing naar de vrije atmosfeer, voordat er aldaar kan worden geladen. Dit uitstoten van schadelijke en gevaarlijke stoffen gebeurt namelijk altijd in ons land, omdat België  in tegenstelling tot Nederland ontgassingen naar de vrije atmosfeer  vrijwel overal heeft verboden…….! Ons land is daarmee niet alleen het ontgassingsafvoerputje van Duitsland, maar zeer zeker nog meer van België. Vooral het zuidwesten van ons land, de provincies Zuid-Holland, Brabant en Zeeland vanwege de aldaar in Natura 2000 gebieden gelegen ontgassingsroutes. Ook de totale hoeveelheid uitgestoten dampen / gassen is hier veel groter dan elders, omdat juist hier de grootste tankers  hun vaargebied hebben ( zoals ik ).In deze context is het des te opmerkelijker dat Onze Minister zich m.b.t. de invoering van een versneld, eenzijdig ontgassingsverbod door Nederland achter de ratificatie van het CDNI-Verdrag door België verschuilt; België heeft nooit haast met ratificaties en al helemaal geen haast dit verbod te ratificeren , want het heeft het ontgassen naar de vrije atmosfeer al verboden…..!

De uitstoot van milieugevaarlijke dampen is per definitie niet alleen een nationale aangelegenheid. Hierbij moet U eveneens denken aan de uitgestoten dampen te Antwerpen, die met een overwegend zuidwestelijke wind allemaal naar West-Brabant komen…….! Ik moet evenwel ergens beginnen en daarom richt ik mij voor de zoveelste tot onze eigen overheid en de politiek in de hoop dat deze eindelijk gaat doen, wat ze in eerste instantie conform de Grondwet behoort te doen: het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.!! Gisteren verklaarde Mark Rutte voor een televisiecamera dat hij zich wil inzetten voor een beter klimaat ( dus milieu ). Welnu meneer Rutte, begin met een onmiddellijk verbod op de uitstoot van deze gevaarlijke en zeer schadelijke dampen / gassen! Uit gesprekken met terminalmedewerkers en  ambtenaren is mij gebleken dat zij mijn stelling inzake het uitstoten van dampen /gassen onder alle omstandigheden onderschrijven, maar dat er ‘hogere machten’ aan het werk zijn, die de realisatie van oplossingen verhinderen. De werknemers noemden allen ‘het management’. De uitzending van Zembla inzake het storten van verontreinigde grond in grindgaten toonde de werking van een hogere macht binnen de overheid aan; de instructies vergunningen af te geven tegen de wettelijke richtlijnen in, kwamen van het ministerie.

Een ambtenaar die ook niet begrijpt dat bepaalde stoffen ‘open’ mogen worden geladen en dit gaarne veranderd zou zien, verklaarde  dat het voor hem voelde ‘als roeien tegen een modderstroom in’……!  Een andere ambtenaar vroeg  zich tijdens een bezoek aan mijn schip af, waar hij nu eigenlijk mee bezig was. Nederland anno 2021! Misschien zullen enkele personen, die zelf nooit ontgassen en dampen / gassen hoeven te happen dan wel van enig  financieel voordeel bij het uitstoten van deze dampen / gassen naar de vrije atmosfeer genieten, niet blij met mijn epistel zijn, maar zoals de overheid beweert ‘iets niet mooier te kunnen maken, maar wel makkelijker’, luidt mijn slogan: Mooier kan ik het niet maken, maar wel duidelijker!

Het gaat U goed!

Ton.