Beleid stilliggend ontgassen zorgt voor milieuwinstBy
Editor
08 January 22
0
comment

Bron https://www.noord-holland.nl
23 december 2020

De provincie Noord-Holland heeft beleid ontwikkeld voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van tankschepen. Hiermee is een schoner alternatief beschikbaar gekomen voor het varend ontgassen, waar een internationaal verbod op komt. Door het verwerken van restdampen aan de wal mogelijk te maken, boeken we milieuwinst ten opzichte van het varend ontgassen. De provincie loopt met dit beleid vooruit op internationale en nationale wetgeving.

Gecontroleerd ontgassen is schoner

Sinds 2017 geldt in Noord-Holland een verbod op varend ontgassen. Hierbij blaast een schipper zijn tanks en leidingen schoon. De vrijgekomen stoffen verdampen en komen in de lucht terecht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft, in nauw overleg met Port of Amsterdam, een beleidsregel uitgewerkt als alternatief voor het varend ontgassen. Gecontroleerd stilliggend ontgassen heeft ongeveer 95% minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen, en ook het risico op geuroverlast wordt kleiner. Bij het gecontroleerd stilliggend ontgassen worden de restdampen uit ladingstanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de wal verwerkt in een zogenoemde ontgassingsinstallatie.

Ontheffing nodig

De provincie Noord-Holland maakt daarom ontgassen met mobiele ontgassingsinstallaties aan openbare kades mogelijk. De OD NZKG heeft (in opdracht van Gedeputeerde Staten) op basis van de Wet milieubeheer de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen te verlenen. Bij stilliggend ontgassen zijn de OD NZKG en Port of Amsterdam verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de ontgassingsinstallaties, voor onder andere veiligheid en overige milieu-aspecten.
Toename van ontgassingsinstallaties verwacht

Door de beleidsregel is voor alle partijen duidelijk aan welke voorwaarden een ontheffing voor het ontgassen moet voldoen. Nu dat duidelijk is, kan deze vorm van ontgassen makkelijker uitgevoerd en gecontroleerd worden. De OD NZKG en het Havenbedrijf Amsterdam verwachten dat deze beleidsregel gaat helpen om het milieubelastende en verboden varend ontgassen terug te dringen.
Meer weten?

Meer informatie over gecontroleerd stilliggend ontgassen, en het verbod op varend ontgassen in de provincie Noord-Holland Utrecht, Gelderland en Zeeland.