EVRA Members meeting (CEF-T + ALV)

Volgende geagendeerde Ledenvergadering (CEF-T + ALV) donderdag 13 Juli 2023 14:00 via Teams and op locatie 

Locatie: Saturnusstraat 60, unit 88, Den Haag

  1. Opening van de vergadering
  2. Hoe moet het verder met de EVRA (en het bestuur)
  3. Goedkeuring verslag vorige vergadering en check actiepunten EVRA meeting en CEF-T meeting.
  4. Ingekomen en uitgaande stukken
  5. Status CEF-T
  6. Ontgassing Werkgroep en Stuurgroep
  7. Meetprotocol
  8. Drive CEF-T en profiel manager
  9. WVTTK

Meeting can also be attended via Teams.

Join on your computer or mobile app

*Please let us know if you will be attending physically, via Teams, or not at all.

Click here to join the meeting

Teams downloaden | Deelnemen op het web

Comments are closed.