EVRA gaat voorop in plan tot realiseren ontgassingsinstallaties.By
Editor
20 May 23
0
comment

Industrie presenteert plan voor vijftien ontgassingsinstallaties binnentankvaartBron: Scheepvaartkrant | 17 april 2023 |     

Het industriële bedrijvennetwerk EVRA (European Vapor Recovery Association) van – nu nog vooral Nederlandse – dienstverleners op het gebied van emissiereductie heeft een ambitieus plan opgesteld om een einde te maken aan het varend ontgassen van met name benzeenhoudende stoffen door de binnentankvaart.

Het beoogde einddoel van het EDN-project. Illustratie EVRA
evra
Het binnen eigen gelederen ontwikkelde EDN-project (EU inland barge Degassing Network) is het antwoord van de industrie op het volgend jaar ingaande Europese verbod op het varend ontgassen. Dat moet gebeuren door een ontgassingsinfrastructuur op te zetten op vijftien verschillende locaties langs de belangrijkste transportcorridors van Noordzee-Middellandse Zee en het Rijn-Alpen kernnetwerk.

Wanneer de CEF-T-subsidieaanvraag voor EDN wordt toegekend, zal dit naar verwachting een sterke impuls geven aan een milieuvriendelijke en tevens economisch verantwoorde ontgassing van binnenvaarttankschepen én Europa in staat stellen het aanstaande CDNI-ontgassingsverbod en het NAIADES III-beleid uit te voeren.

kartje
De hoofdontgassingsroutes in 2016.

Alleen al in het belangrijkste tankvaart-ontgassingsgebied Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam (ARA-havens) zijn naar schatting 6.500 tanklichteroperaties per jaar (zie kaartje CE-Delft 2013/2016). Een pilot voor het ontgassen van schepen uitgevoerd door verschillende ontgassingsdienstverleners heeft geschat dat een binnenvaarttank gemiddeld zo’n 1.500 kilo afblaast, wat resulteert in naar schatting 10.000 ton emissies per jaar.

Basis

Het EDN-project moet de basis leggen voor een grootschalige gecontroleerde ontgassing, door alle vragen en belemmeringen aan te pakken die de invoering ervan momenteel in de weg staan. De beoogde 15 ontvangstinstallaties gaan gebruikmaken van negen verschillende technologieën met hoge TRL-niveaus.

Dit moet gaan gebeuren op terminals en zelfstandige ontgassingslocaties. Na implementatie zullen de gegevens die nodig zijn om gecontroleerde ontgassingstechnologieën te valideren en te certificeren, worden verzameld om beleidsaanbevelingen te doen over de toekomst van deze ontgassingspraktijken en de uitgifte van vergunningen.

Het beoogde netwerk wordt gebouwd op elf onafhankelijke locaties, waarvan twee in de havens van Amsterdam, vier op het land en 21 drijvend in Rotterdam, drie in Antwerpen en één voor North Sea Port bij de Krammersluizen. Verder zal een online beslissingsondersteunend platform worden ontwikkeld, waarmee schippers en uitvoerders van binnenvaartlijnen efficiënt gebruik kunnen maken van de toekomstige ontgassingsinfrastructuur.