Fase 1 en Fase 2 Ministerie wil verbod op varend ontgassen versnellenBy
Editor
25 September 23
0
comment

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil fase 1 en fase 2 van het verbod op varend ontgassen gelijktijdig laten ingaan. Om de mogelijke haken en ogen aan dit besluit in kaart te brengen, staat nu consultatie online.

Jelmer Bastiaans Den Haag, 25 september 2023, 13:15 schuttevaer.nl

Het Europese verbod op varend ontgassen gaat uiterlijk 1 juli 2024 in. Mogelijk is dat het eerder al zo ver, maar dat hangt af van Zwitserland. Een half jaar nadat het laatste land het CDNI-verdrag ratificeert, gaat het verbod in.

Het verbod gaat in vier fases in. In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10% ethanol. Vanuit de binnenvaart was al langer de roep om in elk geval fase 1 en fase 2 te combineren. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder meer ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen.

Veel van de stoffen in fase 1 worden namelijk al vervoerd via zogenoemd ‘dedicated’ transport, waarbij varend ontgassen niet nodig is.
Niet wachten

Het ministerie ziet zelf twee gevolgen van een versneld verbod. ‘Een gevolg is dat er sneller een dekkende infrastructuur tot stand moet komen waarmee schepen ontgast kunnen worden zonder schade voor mens en milieu. De aangekondigde uitbreiding draagt bovendien bij aan investeringszekerheid voor exploitanten van ontgassingsinstallaties en geeft verladers de tijd om waar nodig supply chains aan te passen’, schrijven ze in het beleidskompas bij de consultatie.

Het ministerie stond lang op het standpunt dat het verbod op varend ontgassen alleen internationaal kan worden ingevoerd. Maar nu is Nederland toch bereid af te wijken van het CDNI-verdrag. Dit versnelde verbod op stoffen uit fase 2 wordt namelijk alleen nationaal ingevoerd. ‘Het is mogelijk dat de partijen in het CDNI-verdrag het niet op prijs stellen dat in Nederland op nationaal niveau vooruit loopt op de inwerkingtreding van het verbod uit het verdrag. Over deze zorgen en de risico’s op bijvoorbeeld weglek-effecten naar het buitenland zal Nederland in de daarvoor bestemde gremia het gesprek aangaan.’

Reageren De wijziging wordt nu voorbereid. Onderdeel daarvan is een internetconsulatie, waar betrokkenen gevraagd wordt om hun kijk op dit mogelijke besluit te geven. Tot en met 16 oktober kunt u hier reageren.

Na fase 1 en fase 2 volgt ook nog fase 3. De verwachting is dat die drie of vier jaar na fase 1 ingaat. In fase 3 is er een verbod op het ontgassen van onder meer aceton, ethanol en methanol.