Update online kaart varend ontgassenBy
Editor
14 June 22
0
comment

Logo of the Human Environment and Transport Inspectorate

Foto: Maritiem Media

 

 

Nieuwsbericht | 06-05-2022 | 09:00

Hoewel varend ontgassen ongewenst is, is het op delen van vaarwegen volgens het ADN (Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren) nog niet altijd verboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceert een online kaart over varend ontgassen. Op de kaart staat met een rode lijn waar ontgassen zeker niet mag. De kaart heeft een update gekregen; de gebieden die eerder groen waren, zijn nu oranje gekleurd. Op de oranje vaarwegen is varend ontgassen -onder voorwaarden- soms nog wel toegestaan. Maar op die vaarwegen kunnen ook provinciale of gemeentelijke regels van kracht zijn, waardoor ontgassen ook daar niet mag. Overigens heeft de ILT bij deze provinciale en gemeentelijke ontgassingsverboden geen taken.

Kaart beperkingen ontgassen binnenvaartschepen

Meer rode stukken op kaart

Varend ontgassen is onwenselijk voor bemanning, omwonenden en het milieu. In de update van de kaart zijn op detailniveau iets meer stukken rood gekleurd. Dit komt doordat bruggen en sluizen buiten de hoofdvaarweg nu ook zijn meegenomen. Die liggen dan zo dichtbij de hoofdvaarweg dat ontgassen op basis van het ADN  ook daar niet mag.

Toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op varend ontgassen op basis van het ADN. Een netwerk van snuffelpalen (e-noses), gegevens van ILT-drones én meldingen van omwonenden registreren mogelijk varend ontgassen. De ILT treedt op als regels van het ADN worden overtreden of wanneer stoffen worden ontgast waarvoor al een verbod geldt. Er is een Europees verbod op varend ontgassen op komst. Dat wordt van kracht na ratificatie van alle betrokken landen. Meer weten? Zie: ontgassen van binnenvaarttankschepen.