Varend ontgassen door scheepvaart moet vanaf medio 2024 verminderenBy
Editor
18 January 24
0
comment

Bron: hetkontact.nl

REGIO • Het varend ontgassen door scheepvaart op de rivieren moet vanaf 1 juli dit jaar sterk gaan verminderen. Dat verwacht de gemeente Molenlanden, die hierover in een brief de gemeenteraad geïnformeerd heeft.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft in 2020 het varend ontgassen ter sprake gebracht. Omwonenden waren ongerust over de mogelijke schade gevolgen van de gassen.

De gemeente Molenlanden heeft toen samen met de gemeenten Alblasserdam en Krimpenerwaard een brief gestuurd aan het ministerie van I&W met de vraag op te treden tegen het varend ontgassen.

Weinig prioriteit
Lange tijd is het onderwerp bij het ministerie van I&W blijven liggen en heeft het weinig prioriteit gekregen. Inmiddels zijn er relevante ontwikkelingen te melden in de aanpak van het Varend Ontgassen van schepen. Het betreft het ontgassen van schepen met ladingen van chemische stoffen waarvan een deel tot de categorie Zeer Zorgwekkende en/of kankerverwekkende stoffen behoren. Toezicht en Handhaving op deze activiteiten is bijzonder moeilijk en daarmee lange tijd zonder aandacht geweest.

Het ministerie heeft samen met een groot aantal partijen de binnenvaart en de Chemie de roadmap Varend Ontgassen vastgesteld. Het doel van de roadmap is de invoering van een nationaal verbod varend ontgassen met ingang van 1 juli 2024.

Handhaven
De minister heeft voorts aangegeven bij inwerkingtreding van het verbod onmiddellijk te zullen handhaven.

De sector zelf denkt dat 40 tot 50% reductie van de ontgassingen kan worden bereikt door verbetering van logistiek en opeenvolgende belading. Voor de regio Rotterdam/Rijnmond zijn voor het Botlek gebied 3 ontgassingsinstallaties voorzien. Met behulp van deze installaties worden schepen ontdaan van de resten van de schadelijke lading en kunnen deze worden behandeld en verwerkt of deels hergebruikt.

In Zuid-Holland zijn een groot aantal E-noses geplaatst waarmee de luchtkwaliteit op elektronische wijze kan worden gemonitord.

Kleine pakkans
Het is echter nog niet mogelijk online inzicht te krijgen in de resultaten van dit E-noses meetnetwerk. Daarnaast blijft het moeilijk de relatie te leggen tussen afwijkingen in de metingen en ontgassingen van mobiele schepen op de rivier. De pakkans om op heterdaad de veroorzaker te betrappen is daarom niet eenvoudig. Voor het succes van de aanpak zal Toezicht en Handhaving de komende periode van doorslaggevend belang zijn.

“Vanaf 2024 lijkt door het verbod op varend ontgassen de situatie op de rivieren en de omgeving van de rivieren duidelijk te verbeteren”, meent de gemeente Molenlanden. “Veel zal afhangen van de uitvoering van de roadmap en Toezicht en Handhaving op het verbod. De gemeenten zullen hiervoor aandacht blijven vragen.”