Zwitserland stemt, als laatste, in met ontgasverbodBy
Editor
08 January 24
0
comment

Bron: Binnenvaart krant

Het Zwitserse parlement heeft op 18 december de aanpassing van het CDNI goedgekeurd. De wijziging van het scheepsafvalstoffenverdrag regelt het verbod op varend ontgassen in het Rijnstroomgebied.
Zwitserland is het enige bij de Rijnvaartcommissie aangesloten land dat de in 2017 afgesproken wijziging nog moet ratificeren. Luxemburg, Nederland, Duitsland, België, en Frankrijk hebben dat al gedaan.
De invoering gebeurt niet direct. Het ontgassingsverbod (‘ventilatieverbod) treedt namelijk in werking “op de eerste dag van de zesde maand na nederlegging bij de depositaris (de CCR, red.) van de laatste akte van bekrachtiging”.

Nog wachten
Onbekend is nog wanneer Zwitserland zijn akte inlevert in Straatsburg. Vanaf de publicatiedatum, 22 december, geldt nog een termijn van honderd dagen waarin een referendum kan worden aangevraagd. Daardoor zijn 50.000 handtekeningen of een verzoek van acht kantons nodig. Als dat niet gebeurt, kan Zwitserland zodoende op zijn vroegst in april een afspraak maken bij de CCR. Het verbod wordt dus niet eerder dan 1 oktober 2024 van kracht.

Het verbod op varend ontgassen wordt dan stapsgewijs ingevoerd: in drie fases vallen steeds meer schadelijke stoffen eronder. Nederland kiest ervoor om de eerste twee fases in één keer van kracht te laten worden. Bovendien gebeurt dat uiterlijk 1 juli dit jaar. Dat is dus eerder dan het internationale verbod.