Juridisch niet in de haak Rotterdam: toch geen vrijstelling voor ontgassen in GeulhavenBy
Editor
05 October 23
0
comment

Schuttevaer: René Quist Rotterdam, 05 oktober 2023.

Havenbedrijf/Gemeente Rotterdam had een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor stilliggend ontgassen, maar deze bleek juridisch niet in de haak. Dit kwam aan het licht nadat onder meer de bekende tankschipper Ton Quist een bezwaarschrift had ingediend bij de gemeente. Per 3 oktober is de vrijstelling ingetrokken.

In juli had de gemeente Rotterdam juist een officiële vrijstelling gegeven voor het stilliggende ontgassen. Formeel mocht dat nooit, maar in de praktijk gebeurde dat al bijna 50 jaar volgens Ton Quist. De gemeente gedoogde dit.

Het vrijstellingsbesluit was in de ogen van Rotterdam noodzakelijk omdat er met oog op het naderende ontgassingsverbod per 1 juli 2024 nog te weinig ontgassingsinstallaties in de regio zijn. Met de overgangsperiode van 1 jaar zouden de marktpartijen voldoende tijd hebben om deze capaciteit te ontwikkelen, zo dacht de gemeente.
Havenwethouder

Ton Quist strijdt al jaren tegen met name het varend ontgassen en klom in de pen om een bezwaarschrift in te dienen. Ook de bekende ex-tankvaarder Hens van Buren tekende bezwaar aan. Met succes, zo blijkt uit een brief van havenwethouder Robert Simons.

‘Aangezien de besluitvorming om de Havenverordening aan te passen veel tijd in beslag neemt en de korte periode dat het aangepaste deel van de Havenverordening dan van kracht is, heeft de Divisie Havenmeester Rotterdam besloten om geen aanpassing te doen. Het vrijstellingsbesluit zal worden ingetrokken en is per 3 oktober 2023 niet meer van kracht. Met het intrekken van het vrijstellingsbesluit zal het stilliggend ontgassen voor stoffen die gesloten vervoerd moeten worden niet meer mogelijk zijn.’