Rijksoverheid over: Werken aan een schone binnenvaart/landelijk verbod op varend ontgassenBy
Editor
04 July 23
0
comment

Landelijk verbod op varend ontgassen

Nederland wil varend ontgassen verbieden. Bij varend ontgassen lozen binnenvaartschepen ladingdampen die in laadruimte en leidingen achterblijven na het lossen. Varend ontgassen belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu. Een verbod op varend ontgassen van benzine bestaat al sinds 2006.

Vloeibare restlading ontgassen

Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading ontgassen hun tanks. Als een lading is gelost, blijft er restlading achter. Schepen ontgassen dit restant in de tanks door het te verdampen met ventilatoren. De ladingdampen worden op deze manier uit de ladingtanks en leidingen naar buiten geblazen. Ontgassen gebeurt als het schip op weg is om opnieuw te laden. De tanks moeten dan schoon zijn. Dit is nodig als een schip een andere vloeistof in de tanks gaat laden.

Verbod op varend ontgassen stapsgewijs ingevoerd

Het verbod op varend ontgassen wordt stapsgewijs ingevoerd. In 3 fases zal het verbod op steeds meer stoffen toegepast worden. Restdampen van aangewezen stoffen moeten dan worden afgeven bij zogenoemde ontgassingsinstallaties. De 1e fase gaat in 6 maanden nadat het laatste land het verbod in de eigen nationale wetgeving heeft opgenomen.

 • Fase 1: verbod op het ontgassen van benzine, benzeen, aardoliedestillaten en mengsels met meer dan 10% ethanol. Dit zijn de meest vervoerde stoffen. Zie de tabel voor een overzicht van de stoffen.
 • Fase 2: verbod op het ontgassen van ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen. Het verbod op deze stoffen gaat in 2 jaar na de 1e fase. Zie de tabel voor een overzicht van de stoffen.
 • Fase 3: verbod op het ontgassen van onder andere aceton, ethanol en methanol. Dit verbod gaat 3 of 4 jaar na fase 1 in. Zie de tabel voor een overzicht van de stoffen.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat de verboden van fase 1 en 2 uiterlijk 1 juli 2024 tegelijk van kracht worden.

Europees verbod op varend ontgassen

Varend ontgassen is hinderlijk voor omwonenden, voor de mensen die met de stoffen werken en het belast het milieu. Daarom is in 2017 door een aantal Europese landen besloten dat varend ontgassen niet meer mag. Het verbod geldt op vaarwegen in heel:

 • Duitsland;
 • Nederland;
 • België;
 • Luxemburg;
 • Zwitserland;
 • en delen van Frankrijk.

Het verbod op varend ontgassen staat in het Scheepsafvalstoffenverdrag. De aangesloten landen voeren het verdrag eerst in nationale wetgeving in. Daarna gaat het verbod in Nederland in.

Documenten

 • Kamerbrief over invoering verbod varend ontgassen

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op vragen van de Tweede Kamer over de invoering van het verbod op varend ontgassen. Daarnaast …

  Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2020

 • Kamerbrief over resultaten toezichtsactie varend ontgassen

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de verkennende toezichtsactie varend ontgassen van de Inspectie …

  Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2020

 • Kamerbrief bij Ontwerp Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit ontgassen binnenvaartschepen

  Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het Ontwerpbesluit voor de wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit ontgassen binnenvaartschepen …

  Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2020

 • Kamerbrief over varend ontgassen

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de handhaving van het varend ontgassen. Daarnaast geeft zij aan voor …

  Kamerstuk: Kamerbrief | 21-08-2019

 • Kamerbrief over stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaart

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het dossier over het varend ontgassen in de …

  Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2019