By
Editor
0
comment

Opinie Nieuwe stap in handhaving ter bescherming van mens en milieu

Ingezonden Opiniestuk van Kapitein Iglo (Ton Quist) Nieuwe stap in handhaving ter bescherming van mens en milieu Dit zou n.a.v. een nieuwsbericht d.d. 15 augustus 2022 op de site van de Inspectie Leefomgeving & Transport de kop boven een artikel in de media kunnen zijn. Burgers in de ‘dunbevolkte’ regio’s in ons land, zoals de inwoners van Flevoland, West-Brabant en…